Pojistné podmínky » Na které činnosti se pojištění (ne)vztahuje?

Co zahrnuje pojistné krytí? | Na které činnosti se pojištění (ne)vztahuje? | Obecné informace | Připojištění trvalé invalidity | Pojištění expedic a dlouhodobých pobytů

VÝJIMKY

 

Při záchranných a pátracích akcích (bod 1 pojistných podmínek) se pojištění nevztahuje na:

 • úrazy/nemoci při činnosti vykonávané jako povolání nebo jiné výdělečné vykonávané činnosti, ani na úrazy/nemoci členů záchranářských organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech z pověření záchranářské organizace; (pozor: odměňovaná činnost kvalifikovaného horského a lyžařského vůdce a kvalifikovaného turistického průvodce je pojištěna);
 • úrazy při používání motorových vozidel. Pojištěny však jsou nehody motorových vozidel na cestě (také nepřímé) ke srazům a akcím OEAV, jakož i na cestě na spolkovou činnost v souladu se stanovami spolku a z ní (i soukromou), jako je pěší turistika, alpinismus, horolezectví, lyžování na běžkách, lyžařské túry, jízda na snowboardu, sjíždění divoké vody, canyoning, jízda na horském kole a sportovní cyklistika jako hobby. Pojištěny jsou rovněž úrazy vzniklé při jízdě lanovkou nebo vlekem.
 • úrazy při používání létajících strojů (draků, kluzáků typu paraglider), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno však je používání motorových letadel, která jsou schválena k přepravě osob (např. dopravní letadla);
 • úrazy při účasti na místních, spolkových nebo mezinárodních závodech v oblasti nordických nebo alpských lyžařských sportů, jízdy na snowboardu, jakož i freestylingu, jízdě na bobu, skibobu, skeletonové jízdě nebo sáňkování, jakož i na s tím souvisejícím tréninku;
 • úrazy/nemoci během vícedenních pobytů ve výškách nad 6.000 metrů (expedice), jakož i na expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska.

Při převozu z ciziny, při přemístění zraněného/nemocného a při plnění za lékařské výkony se pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • léčení, která započala ještě před začátkem zahraniční cesty
 • léčení chronických chorob, mimo těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo impulzů
 • léčení, která jsou účelem pobytu v cizině
 • stomatologická ošetření, která neslouží prvotnímu ošetření k bezprostřednímu potlačení bolesti
 • umělá přerušení těhotenství, jakož i vyšetření těhotných a porody, s výjimkou těch předčasných porodů, k nimž dojde minimálně dva měsíce před přirozeným porodním termínem
 • léčení v důsledku nadměrného požívání alkoholu, jakož i zneužívání návykových látek a léků
 • kosmetické výkony, lázeňské výkony a rehabilitační procesy
 • preventivní očkování
 • léčení nemocí a následků úrazů, k nimž dojde v důsledku válečných událostí jakéhokoli druhu a aktivní účastí na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech
 • léčení nemocí a následků úrazů z aktivní účasti za úplatu na veřejně konaných sportovních soutěžích a s tím souvisejícím tréninku, jakož i léčení nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a s nimi souvisejícím tréninku, které jsou uvedeny ve stati „Vyloučení plnění v oblasti nákladů na vyproštění“
 • léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie
 • léčení nemocí a následků úrazů při vykonávání leteckých sportů (k tomu viz také stať „Výjimky při záchranných akcích")
 • léčení nemocí a následků úrazů členů záchranářských organizací, k nimž dojde při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech z pověření záchranářské organizace
 • léčení nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, které jsou uvedeny ve stati „Výjimky při záchranných akcích"

POZOR: Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v cizině jsou principiálně pojištěny v rámci plnění uvedených v bodě 2 pojistných podmínek, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích (také klasifikačních jízdách a rallye) a s nimi souvisejících tréninkových jízdách.