Pojistné podmínky » Obecné informace

Co zahrnuje pojistné krytí? | Na které činnosti se pojištění (ne)vztahuje? | Obecné informace | Připojištění trvalé invalidity | Pojištění expedic a dlouhodobých pobytů

Doba trvání pojištění

Pojištění, které je součástí členství v Alpenverein (OEAV), je platné po celý kalendářní rok, od okamžiku zaplacení členského příspěvku. Pojistná ochrana je poskytována, pokud byl běžný členský příspěvek uhrazen před škodní událostí. Výjimku tvoří leden každého roku. Dojde-li ke škodní události v tomto období a není-li příspěvek na tento rok ještě uhrazen, bude poskytnuto plnění pouze tehdy, pokud bude příspěvek zaplacen bezprostředně po nehodě a pokud byl zaplacen členský příspěvek za předcházející rok. Při úhradě příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana v 0.00 hod. dne následujícího po dni úhrady. Noví členové, kteří se stanou členy Alpenverein (OEAV) po 1. září každého roku, jsou plném rozsahu pojištění i v období od 1. září do 31. prosince příslušného roku, přestože jim za toto období není stanoven žádný členský příspěvek. Pojištění trvá prvních 8 týdnů pobytu v zahraničí - více informací v sekci Pojištění expedic a dlouhodobých pobytů.

Pojišťovací společností je Generali Versicherung AG.

Kdo je pojištěn?

Každý člen Alpského svazu, který uhradil svůj členský příspěvek na běžné pojistné období. Také členové, kteří jsou od poplatků osvobozeni, jako děti a mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče (u samoživitelů jeden rodič) jsou členy, jsou plně pojištěni, pokud jsou u svazu nahlášeni, a vlastní tak platnou členskou kartu.

Smluvní základ

tvoří rámcové smlouvy uzavřené mezi OEAV a pojišťovnami, jakož i všeobecné podmínky, z nichž příslušné smlouvy vycházejí. Pojistná ochrana existuje subsidiárně. To znamená, že se plnění poskytne pouze tehdy a v takovém rozsahu, aby další pojišťovna (sociální pojišťovna, soukromá pojišťovna) již nemusela poskytovat nebo skutečně neposkytovala žádná plnění. Nárok neexistuje v případě, že plnění pro pojištěnou osobu byla nebo měla být poskytnuta bezúplatně.

Zvýhodněné členství v Alpenvereinu (OEAV) pro členy ČHS

Horolezeckým oddílům i jednotlivcům nabízíme kompletní servis při sjednání členství v rakouském alpském svazu Alpenverein(OEAV). Protože jsme přímým zástupcem sekce Alpenverein-Edelweiss již od r. 1998, mají u nás registrovaní členové mnoho výhod, se kterými se u jiných zprostředkovatelů nesetkáte

základní cena Alpenverein zvýhodněná cena pro členy ČHS kategorie členství
1 690 Kč 1610 Kč Dospělí 26 - 60 (A), r. 1959 - 1993
1 290 Kč 1240 Kč Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři a studenti, invalidé (B)
700 Kč 680 Kč Děti a mládež do 18 let (C), r. 2001 a později
1 690 Kč 1610 Kč Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi (A+C) do 18 let.
2 980 Kč 2850 Kč Výhodné rodinné členství (A+B+C) - rodina s jedním a více dětmi do 18 let žijícími ve společné domácnosti.

NEJSTE DOSUD ČLENY ČHS?
Pokud máte zájem o zvýhodněné členství v OeAV pro členy ČHS a  nejste v ČHS registrováni, zvýhodněné členství v OeAV si můžete také zařídit v rámci kombinovaného členství. Podrobné informace o vstupu do ČHS naleznete na webu ČHS »

Pozor - oddíloví členové o prkůkaz ČHS žádají prostědnictvím předsedy svého oddílu.

Výhody pro členy oddílu:

  • nižší ceny Alpenvereinu (OEAV) pro všechny členy vč. rodinných příslušníků (sleva dle velikosti oddílu)
  • nový člen Alpenvereinu (OEAV) u nás neplatí žádný poplatek navíc
  • nový člen obdrží slevovou knížku, se kterou může ušetřit více než 500 € u našich partnerů v Rakousku
  • všichni členové při registraci obdrží slevovou knížku s bonusy více než 10 000 Kč u partnerů v České republice