Pojistné podmínky » Pojištění expedic a dlouhodobých pobytů

Co zahrnuje pojistné krytí? | Na které činnosti se pojištění (ne)vztahuje? | Obecné informace | Připojištění trvalé invalidity | Pojištění expedic a dlouhodobých pobytů

POJIŠTĚNÍ EXPEDIC |  DLOUHODOBÝCH POBYTŮ | NAVÝŠENÍ  LÉČEBNÝCH VÝLOH

Toto pojištění je určeno osobám, které jsou řádnými členy OEAV a jejichž pobyt v zahraničí přesáhne 8 týdnů, budou-li se účastnit expedice do hor nad 6 000 m nebo expedice do Antarktidy, Arktidy a Grónska.

Kdy uzavřít pojištění expedic?

 • při pobytu mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů
 • při expediční činnosti v oblastech Arktidy, Antarktidy a Grónska
 • při vícedenním výstupu na hory vyšší než 6 000 metrů
 • při navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10.000 € na 500.000 €

Cena pojištění

 

DÉLKA POJISTNÉHO 
OBDOBÍ DO

EVROPAE)

SVĚT

SVĚT
NAD 6000MN)

JEDNOTLIVCI

5 dnů

12,- €

20,- €

400 €

 

17 dnů

25,- €

43,- €

400 €

31 dnů

36,- €

54,- €

400 €

2 měsíce

74,- €

111,- €

650 €

3 měsíce

125,- €

200,- €

900 €

4 měsíce

180,- €

288,- €

1150 €

RODINAR)

5 dnů

26,- €

42,- €

 

 

17 dnů

52,- €

88,- €

 

31 dnů

74,- €

110,- €

 

2 měsíce

150,- €

224,- €

 

3 měsíce

252,- €

402,- €

 

4 měsíce

362,- €

578,- €

 

R)Rodina: až 7 společně cestujících osob, z nich maximálně 2 dospělí – nezávisle na příbuzenských vztazích
E)Evropa: Evropa, všechny středomořské státy a ostrovy, Jordánsko, Madeira, Azorské ostrovy,  Kanárské ostrovy a Rusko
N)Svět nad 6 000 m: U tarifu Svět nad 6 000 m platí pojistná ochrana i při vícedenním výstupu na hory vyšší než 6 000 m. 
Tímto tarifem musí ovšem být pojištěna cesta po celou dobu jejího trvání.(tzn. ode dne upoštění vlasti do dne návratu zpět do vlasti)

K ceně pojištění je účtován manipulační poplatek 50,- Kč (pro členy naší sekce - Ortsgruppe OEAV.CZ), případně 150,- Kč (členové ostatních sekcí).

Pozor! Aby bylo Vaše připojištění včas vyřízeno, obraťte se na nás alespoň 10 dnů před odjezdem.

Pojistná ochrana platí pro jednu cestu po zvolenou délku pojistného období. Doba platnosti pojistné smlouvy vyplývá ze zvolené výše připojištění. Zvolenou výši připojištění je nutno uhradit před nástupem cesty. Uhrazením této částky vyjádří pojištěnec svůj souhlas s uvedenými podmínkami a podmínkami pojistné smlouvy. Základem pro pojistnou smlouvu jsou EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění EVR-RVB ÖAV 2014, které naleznete na následujících stránkách. Všechny pojistné ochrany jsou subsidiární.


Pojištění a pojistné krytí

LÉČEBNÉ VÝLOHY V ZAHRANIČÍ A)

POJISTNÉ LIMITY

1.  Transport do nemocnice/Převoz

do 500 000,- €

2.  Ambulantní ošetření

do 500 000,- €

3.  Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení

do 500 000,- €

4.  Transport do místa trvalého bydliště

do 100%

5.  Repatriace zemřelého

do 100%

Maximální plnění pro body 1 – 5 v případě neočekávaného akutního zhoršení stávajícího onemocnění do 50 000,- €

PÁTRACÍ A ZÁCHRANNÉ AKCE V ZAHRANIČÍA)

POJISTNÝ LIMIT

6.  Náklady na pátrací a záchranné akce v zahraničí v případě nehody, v nouzové situaci v horách a na moři

do 25 000 €

Předpokladem pro pojistnou ochranu je členství pojištěné osoby (osob) v rakouském Alpenverein (OEAV).
A)Zahraničí:  Dohodnutá oblast platnosti kromě státu, ve kterém má pojištěná osoba trvalé bydliště. Podkladem pro smlouvu jsou EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění EVR-RVB ÖAV 2014.

Pojistná ochrana pro léčebné výlohy v zahraničí platí pro nehody ve volném čase a při výkonu povolání, rovněž v případě nemoci. Náklady na pátrací a záchranné akce v zahraničí jsou pojištěny v rámci nehod ve volném čase.
Nemocí se podle všeobecně uznávaného stanoviska lékařské vědy rozumí tělesný nebo duševní stav odlišný od normálního stavu.

Pojistná ochrana zahrnuje:
Léčebné výlohy:

 • všechny výdaje za lékařsky odůvodněný transport postiženého ze zahraničí do zdravotnického zařízení v zemi trvalého bydliště nebo do místa trvalého bydliště, včetně výdajů na převoz jedné doprovázející postiženému blízké osoby
 • předpoklady pro převoz postiženého kromě jeho způsobilosti k tomuto převozu:
 • postižený je v ohrožení života nebo
 • léčebná péče na místě úrazu neodpovídá standardní úrovni lékařského ošetření, které by bylo postiženému poskytnuto v jeho domovském státě nebo
 • předpokládá se hospitalizace ve zdravotnickém zařízení delší než 5 dnů.
 • výdaje v zahraničí (ne v zemi trvalého bydliště)
 • za ošetření, které je z lékařského hlediska neodkladné a nezbytné, včetně léků předepsaných lékařem
 • za převoz do nejbližší vhodné nemocnice, který je z lékařského hlediska nutný až do výše 500 000,-  €
 • všechny výdaje za převoz zemřelého ze zahraničí do místa jeho posledního trvalého bydliště
 • převoz (do nemocnice, převoz do místa trvalého bydliště či repatriace) musí být zajištěn smluvní organizací uvedenou na členské kartě, jinak se uhradí max. 750,- €

Výdaje za záchranné a pátrací akce:

 • pojistný limit na záchranné a pátrací akce je 25 000,- €. Výdaje za záchranné a pátrací akce jsou takové výdaje místně příslušných záchranářských organizací (v případě nehod blízko hranic také výdaje záchranářských organizací sousedícího státu), které jsou nezbytné, jestliže má pojištěný nehodu nebo se octl v nouzové situaci na vodě nebo v horách a musí být zachráněn, ať je zraněný nebo nezraněný (totéž platí analogicky v případě smrti).
  Výdaje za záchranné a pátrací akce jsou prokazatelné výdaje za pátrání po pojištěném, za jeho záchranu a převoz k nejbližší sjízdné komunikaci nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení.

OMEZENÍ POJISTNÉ OCHRANY

Pojistná ochrana se nevztahuje mimo jiné na následující případy

 • léčebné výkony a služby, které byly zahájeny před začátkem cesty
 • léčebné výkony a služby v případě chronických onemocnění, kromě těch, které jsou nutné v situaci akutních stavů nebo záchvatů vzniklých v důsledku těchto onemocnění
 • léčebné výkony a služby, které jsou účelem pobytu v zahraničí
 • stomatologické ošetření, které neslouží jako první ošetření nutné k bezprostřednímu potlačení bolesti zubů
 • léčebné výkony a služby při umělém přerušení těhotenství, vyšetření během těhotenství a lékařské výkony a služby při porodu, s výjimkou předčasného porodu, ke kterému dojde minimálně dva měsíce před stanoveným termínem pro přirozený porod
 • léčebné výkony a služby v důsledku nadměrného požití alkoholu či zneužití drog a léků
 • kosmetické ošetření, lázeňská léčba a rehabilitace
 • preventivní očkování
 • léčení nemocí a následků úrazů, ke kterým došlo v důsledku válečných událostí jakéhokoliv charakteru nebo aktivní účastí na nepokojích či při úmyslně spáchaných trestných činech
 • léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou během aktivní placené účasti na veřejných sportovních soutěžích a při tréninku na těchto soutěžích, stejně jako léčení nemocí a úrazů při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích a během tréninku na těchto soutěžích v oblasti severského a alpského lyžování, snowboardingu, freestylingu, jízdy na bobu a skibobu, skeletu či sáňkách
 • léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivých účinků jaderné energie nebo vlivem ionizujícího záření ve smyslu zákona o ochraně proti záření v aktuálně platném znění
 • léčení nemocí a následků úrazů při výkonu leteckých sportů (skok s padákem, závěsné létání, paragliding, let soukromými letadly a větroni)
 • léčení nemocí a následků úrazů členů záchranářských organizací, které vzniknou při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech realizovaných z příkazu záchranářských organizací
 • léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou v důsledku účasti v expedicích do hor vyšších než 6 000 m a v expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska.

Záchranné a pátrací akce
Pojistná ochrana se nevztahuje mj. na následující případy

 • nehody při výkonu povolání či jiné placené činnosti, nehody členů záchranářských organizací během organizovaných záchranářských akcí nebo jiných činností prováděných z příkazu záchranářské organizace. Výjimkou je placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Berg- und Schiführer) a úředně schválených turistických průvodců
 • nehody při použití dopravních prostředků. Pojištěny jsou ovšem nehody dopravních prostředků na cestách (i nepřímých) konaných na klubové srazy a akce rakouského Alpenverein (OEAV), na klubové (i soukromé) akce, jako jsou turistické túry, vysokohorská turistika, horolezectví, běh na lyžích, túry na lyžích, snowboarding, sjezd divoké vody, canyoning a jízda na horském a trekovém kole. Pojištění se vztahuje i na nehody na zpáteční cestě z těchto akcí a rovněž na nehody při použití lanovky a vleku
 • nehody při použití vzdušných prostředků (kluzáky, paragliding), leteckých dopravních prostředků (soukromá motorová letadla a větroně) a při skoku padákem. Pojištěno je použití motorových letadel, která jsou schválená pro přepravu osob (např. dopravní letadla). Nehody  během účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích v oblasti severských a alpských lyžařských sportů, snowboardingu, freestyligu, jízdy na bobu a skibobu, skeletu či sáňkách nebo při tréninku na těchto soutěžích
 • nehody během účasti v expedicíchEX) do hor nad 6 000 mN) a v expedicíchEX) do Arktidy, Antarktidy a do Grónska

  EX)Expedice: Trekingové cesty nejsou považovány za expedice, a jsou proto pojištěny. Pokud se v rámci takové trekingové cesty nabízí i jednodenní výstupy na vrcholy nad 6.000 m, nejsou ani tyto výstupy považovány expedice.
  N)Nad 6 000 m: U tarifu svět nad 6 000 m platí pojistná ochrana i při vícedenních výstupech na hory nad 6 000 m.

Informace o produktu a vyřizování pojistných události

Informace o produktu a formuláře o hlášení škody obdržíte online na www.alpenverein.at v rubrice Versicherung (pojištění) a rovněž u
KNOX Versicherungsmanagement GmBH,
Bundesstraße 23, 6063 Rum
Tel.: +43/(0)512/238300
Fax:  +43/(0)512/238300-15

SOS Service a nepřetržitá tísňová linka
Pozor! Před transportem do místa trvalého bydliště, převozem a repatriací (ne při záchranných a pátracích akcích) a před hospitalizací v zahraničí je bezpodmínečně nutno kontaktovat

SOS Service 24 h Tyrol Air Ambulace:
(jinak se nahradí pouze max. 750,-  €)
Tel.: +43/(0)512/22 422
Fax:  +43/(0)512/28 88 88
Email: taa@taa.at

Evropské cestovní pojištění, a.s.
Europäische Reiseversicherung AG
Kratochwilerstrasse 4, A-1220 Wien
Podpis: Mgr. Wolfgang Lackner  Mgr. Andress Stumchler

Pojišťovatel:
Evropské cestovní pojištění, a.s.
Europäische Reiseversicherung AG
Kratochwilerstrasse 4, A-1220 Wien
Se sídlem ve Vídni, Rejstřík HG Wien FN55418y, DVR-č. 0490083.

Společnost patří ke skupině Assicurazioni Generali S.p.A. Triest, je zapsána v rejstříku pojišťoven IVASS pod číslem 026. Dozorčí úřad: FMA Dozor nad finančním trhem, oblast: pojišťovnictví, Otto-Wagner-Platz5, A-1090 Wien.