Pojistné podmínky » Připojištění trvalé invalidity

Co zahrnuje pojistné krytí? | Na které činnosti se pojištění (ne)vztahuje? | Obecné informace | Připojištění trvalé invalidity | Pojištění expedic a dlouhodobých pobytů

Novinka: od 1.12.2018 je možné připojištění trvalé invalidity uzavřít jedině přes https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/versicherungen/unfall-lebensrente/

Pojišťovna Generali Versicherun AG, která je partnerem rakouského Alpenvereinu (OEAV), nabízí pro členy Alpenvereinu (OEAV) finanční zabezpečení pro případ úrazu s následky trvalé invalidity od 50 %, které se vám nebo členům vaší rodiny mohou přihodit při sportovních aktivitách ve Vašem volném čase. Připojištění je celoroční, platné vždy od 1. ledna do 31. prosince stávajícího roku a platí po celém světě.

POZOR: na připojištění trvalé invalidity se nevztahuje akce "4 měsíce zdarma". Pokud se stanete v období 1. září - 31. prosince novými členy Alpenvereinu a zároveň žádáte o připojištění trvalé invalidity, bude vám toto připojištění platit pouze do 31. prosince toho roku. Trvalou invaliditu je možné doobjednat nezávisle na prodloužení členství v Alpenverein kdykoli v průběhu roku.

Ceny připojištění trvalé invalidity:

  • Pro jednotlivce činí poplatek 9 €/rok (18 €/rok – dvojnásobné připojištění, 27 €/rok – trojnásobné připojištění) a měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 450 €, resp. dvojnásobné 900 € nebo trojnásobné 1 350 € (trvalá invalidita od 50%)

  • Pro rodinu s dětmi do 15 let činí poplatek 33 €/rok (66 €/rok – dvojnásobné pojištění, 99 €/rok trojnásobné připojištění), v případě poúrazové trvalé invalidity od 50% u rodičů činí měsíční renta postiženému 450 €, resp. dvojnásobné 900 €, trojnásobné 1350 €. Vznikne-li trvalá poúrazová invalidita u pojištěného dítěte do 15 let, bude vyplaceno místo měsíční renty jednorázové odškodné ve výši 89 000 €. V rámci pojištění rodiny je zároveň pojištěn manžel (ka), druh (družka) i děti do dovršení 15 let žijící ve společné domácnosti (vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované děti)

Zemře-li pojištěný člen Alpenverein, který již pobíral měsíční odškodné 450 €, dvojnásobek nebo trojnásobek, pojišťovna zaručuje partnerovi/dědici vyplácení renty po zbytek období 20 let po vzniku nehody..

POZOR: Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční.

Kdo může být připojištěn?

Připojištění lze uzavřít pro každého člena Alpenverein (OEAV) do 74 let. Podmínkou je členství v OEAV a zaplacení příspěvků. Pojištění se vztahuje i na členy, kteří nejsou povinni příspěvky platit (např. děti v rámci rodinného pojištění). Nelze pojistit osoby, které jsou trvale pracovně neschopny nebo trpí těžkými nervovými chorobami a osoby s psychickým onemocněním.

Co není pojištěno?
Do pojištění nejsou zahrnuty např. úrazy, které se přihodí u sportů s motorovými vozidly, které se přihodí při používání leteckých přístrojů, letadel a u seskoků na padácích. Pojištěno je ale používání motorových letadel, které jsou určeny k přepravě osob.

Připojištění trvalé invalidity i připojištění dlouhodobých pobytů a expedic Vám rádi pomůžeme zprostředkovat!