Aktuality

Ceny připojištění trvalé invalidity pro rok 2013

Ceny připojištění trvalé invalidity pro rok 2013:

  • Pro jednotlivce činí poplatek 230 Kč /rok (440 Kč/rok – dvojnásobné připojištění, 650 Kč/rok – trojnásobné připojištění) a měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 420 €, resp. dvojnásobné 840 € nebo trojnásobné 1260 € (od trvalé invalidity 50%)
  • Pro rodinu s dětmi do 15 let činí poplatek 800 Kč/rok (1600 Kč/rok – dvojnásobné pojištění, 2400 Kč/rok trojnásobné připojištění), v případě poúrazové trvalé invalidity od 50% u rodičů činí měsíční renta postiženému 420 €, resp. dvojnásobné 840 €, trojnásobné 1260 €. Vznikne-li trvalá poúrazová invalidita u pojištěného dítěte do 15 let, bude vyplaceno místo měsíční renty jednorázové odškodné ve výši 72.680 €. V rámci pojištění rodiny je zároveň pojištěn manžel(ka), druh(družka) i děti do dovršení 15 let žijící ve společné domácnosti (vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované děti)

Zemře-li pojištěný člen Alpenverein, který již pobíral měsíční odškodné 420€ , dvojnásobek nebo trojnásobek, pojišťovna zaručuje partnerovi/dědici vyplácení renty po zbytek období 20 let po vzniku nehody.

<< Zobrazit všechny aktuality

Fotogalerie