Pojistná událost

Novinka:

Tyrol Air Ambulance je nutné volat nejen v případě potřeby transportu, ale NOVĚ také při hospitalizaci! Na členských kartách je uvedeno tel.č.: +43(0) 512/224 22

Co je třeba udělat v případě pojistné události?

Pokud nehoda nebo úraz vyžaduje transport, zásah lékaře či jiných záchranných složek, bez prodlení kontaktujte horskou službu v místě, kde se nacházíte, případně volejte nouzovou linku 112 (kdekoli v Evropě).

Až teprve následně vám společnost organizující záchranu vystaví fakturu za záchrannou nebo pátrací akci. Na vás je předání této faktury včetně všech dalších dokladů za uskutečněné výdaje na likvidační společnost v Rakousku k úhradě a současně zaslat i formulář s hlášením pojistné události a dalšími dokumenty.

Při vzniku pojistné události je povinností pojistníka zaslat hlášení a podat pravdivé informace o vzniklé pojistné události. Veškerá hlášení škodní události musí být vyplněna v němčině nebo v angličtině. Překlady do češtiny slouží pouze jako pomůcka. Hlášení v češtině nemůže bohužel pojistitel přijmout!

Formuláře k hlášení pojistných událostí najdete na http://www.oeav.cz/hlaseni-pojistne-udalosti.

Při hlášení pojistné události je dále třeba připojit:

  • kopii Vašeho členského průkazu OeAV
  • kopii potvrzení o úhradě členských příspěvků (pokud jej nemáte, rádi Vám je vystavíme)
  • originál faktury a doklady o úhradách, které bezprostředně souvisejí s pojistnou událostí (tj. za transport, pobyt v nemocnici, ambulantní ošetření, léky…
  • lékařské zprávy (od českých lékařů překlad v němčině nebo angličtině) s popisem onemocnění, popisem lékařského výkonu, dobou ošetřen
  • přesné údaje o vaší bance, na kterou Vám bude pojistná částka vyplacena (adresu banky, číslo účtu, SWIFT, IBAN)
  • potvrzení o vyrovnání závazků od vaší zdravotní pojišťovny (VZP, případně jiná)
  • očíslovaný seznam všech těchto příloh

Od všech dokumentů si pořiďte kopii, kterou si uschovejte a originály zašlete na adresu:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstra3e 23, A-6063 Rum (Rakousko - Österreich).

V případě záchranných akcí:
Při obdržení faktur od záchranné služby není nutné tyto faktury platit, nýbrž originál zašlete na adresu: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstra3e, A-6063 Rum (Rakousko - Österreich). V některých státech (zejména mimo území Evropy) je nutné být připraven i na hotovostní platbu za zásah vrtulníkem (platební kartou, v hotovosti), v tomto případě platbu uhradíte, fakturu za záchranou akci pošlete opět na KNOX Versicherungsmanagement a částka vám bude navrácena na váš účet.

V případě ambulantních lékařských výkonů a služeb (včetně nákupu léků):
Výlohy hradí nejdříve každý člen sám a jsou mu proplaceny až zpětně (v rámci pojištění Alpenverein (OEAV) je vyžadována spoluúčast 70 €). Faktura od lékaře musí obsahovat následující údaje: jméno a datum narození ošetřené osoby, popis nemoci, způsob a čas ošetření, doklad o zaplacení. Faktury je třeba předložit na zdravotní pojišťovně nejpozději do 6 měsíců od ukončení cesty s vyrozuměním zdravotní pojišťovny.

V případě převozu (transportů) ze zahraničí a převozů v tuzemsku:
POZOR! Před repatriací a transportem kontaktujte SOS Service (non-stop služba): Tyrol Air Ambulace: tel.: +43/(0)512/22 422, mail: taa@taa.at, případně (v pracovních hodinách) UNIQA Österreich Versicherungen AG, tel.: +43/(0)50677670. Pokud si nezajistíte transport zpět do vlasti přes Tyrol Air Ambulace, bude Vám pojišťovnou proplacena pouze částka 750 €.

Aby bylo možné poskytnout zálohu na vzniklé náklady, popř. aby bylo možné učinit nutná opatření, musí být sděleno jméno, adresa, datum narození a členské číslo Alpenverein. V důsledku toho bude kontaktován ošetřující lékař a bude rozhodnuto o provedení a druhu transportu (sanitní vůz, vlak, letadlo pro přepravu cestujících, zdravotnický letoun). Definitivní rozhodnutí je na lékaři z Tyrol Air Ambulance.