Přečtěte si

Bez pojistky na lyže nejezděte. Při srážce oceníte i „odpovědnost“

Týdenní pobyty na horách si lidé většinou pojišťují, horší je to však s kratšími zájezdy. I na víkend se vyplatí pojistit. Stejně tak Češi zapomínají na to, že Tatry jsou už mnoho let vlastně v cizině.

"Při lyžařských pobytech v zahraničí není moudré spoléhat jen na Evropský průkaz zdravotního pojištění," upozorňuje Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání České asociace pojišťoven.

Modrá kartička totiž umožní bezplatné ošetření jen v lékařských zařízeních, financovaných z veřejných zdrojů, a ta nejsou všude. Navíc i když je najdete, poskytnou vám stejný standard zdravotní péče jako pojištěncům daného státu, musíte uhradit příslušnou spoluúčast a zapomenout můžete na případný převoz do republiky. 

Pojištění vybírejte pozorně

Léčebné výlohy a odpovědnost. To je základní dvojice pojištění, na které byste neměli zapomenout i v případě, že se chystáte na horách jen procházet. Dobrým doplňkem je pak pojištění úrazu a zavazadel.

Doporučený limit pojistného plnění u léčebných výloh je 1,5  až dva miliony korun. Z tohoto pojištění jsou hrazeny náklady na hospitalizaci, neodkladnou operaci, předepsané léky a zdravotnický materiál a náklady spojené s převozem nemocného zpět do Česka.

Součástí pojištění léčebných výloh jsou i doplňkové asistenční služby, jejich rozsah je uveden v pojistných podmínkách. Pozor, jestli spoléháte na cestovní pojištění k platební kartě, tam bývají standardně nastaveny limity nižší, zkontrolujte je. Samostatná pojistka vyjde v základní verzi přibližně na 30 korun za den.

Za rizika si musíte připlatit

Jestli budete jen lyžovat na sjezdovkách, vystačíte zpravidla se základním pojištěním. Pojišťovny nabízejí různé zimní lyžařské balíčky. Například speciální balíček České pojišťovny Lyže a snowboard zahrnuje i běžecké lyžování, jízdu na prkně ve snowparku i freeride, pokud se ovšem zdržujete na tratích oficiálně vyznačených pro freeride. Čili musíte se při sportování pohybovat na vyznačených sjezdovkách a trasách. Pokud si zlomíte nohu jinde, mohl by to být problém.

Nebuďte líní a důkladně si pročtěte, které sporty pojistky obsahují a které ne a také za jakých podmínek. Není totiž výjimkou, že sáňkování je považované za riziko, za které je potřeba si připlatit. "Pokud chce klient lyžovat mimo sjezdovku, případně dělat akrobatické lyžování, je nutné se připojistit na rizikový sport," uvádí Tomáš Zavoral z České pojišťovny. Za rizikový sport pak zaplatíte přibližně padesátikorunu na den navíc.

 Skialpinismus a freeride? Nelze pojistit všude

Jestli se chystáte lyžovat mimo sjezdovky, pojištění vybírejte pečlivě. Tyto takzvaně extrémní aktivity totiž mnoho pojišťoven nepojistí ani za příplatek. "Skialpinismus a veškeré události vzniklé při činnostech na místech k tomu neurčených, například lyžování a jiné činnosti mimo vyznačené trasy, jsou nepojistitelné," uvádí Renata Svobodová z ČPP. Podobně jsou na tom i pojišťovny Allianz, Generali, Kooperativa či Direct.

"Tyto aktivity jsou rizikové zejména z pohledu dostupnosti asistenční služby. Ve chvíli, kdy se lyžař pohybuje mimo vyznačenou, upravenou a schválenou trasu, vystavuje se velkému riziku laviny či zranění. Případná možnost lokalizace zraněného klienta výrazně klesá a stejně tak je ztížena dostupnost záchranného sboru," vysvětluje Jiří Cívka z Generali.

Ale nezoufejte, lyžování mimo sjezdovky si můžete připojistit u Axy, České Pojišťovny či ČSOB Pojišťovny. Některé nepojistitelné sporty slibuje individuálně pojistit i Allianz.

Zajímavou možnost nabízí Uniqa. "Pokud si klient plánuje, že nějakou takovou aktivitu okusí, může si uzavřít bezprostředně před cestou pojištění s krytím rizik pro případ smrti úrazem a trvalých následků při úrazu. Platí to jak pro tuzemské, tak pro zahraniční cesty a pojistka pokrývá ve čtyřech rizikových skupinách prakticky všechny myslitelné i nebezpečné sporty," říká mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.     

Když si nejste jisti, raději zvedněte telefon a zeptejte se. Lepší zaplatit za jeden telefonát, než hradit léčení ze svého. A nejsou to částky zrovna malé. Například komplikovanější zlomenina nohy přijde na 100 až 250 tisíc korun (záchranná služba, transport, vyšetření, fixace nebo i operace, následná hospitalizace, popřípadě odvoz zpět). Cena samozřejmě stoupá se vzdáleností destinace, kde se postižený nachází. Třeba transport sanitkou z Francie vyjde na více než 40 tisíc korun, když je zraněného třeba dopravit letadlem, přijde návrat klidně na 200 tisíc korun.

Většinou doporučujeme využít k porovnání nabídek pojišťoven internetové srovnávače (ČeskéPojištění.cz, Honzovapojistka.cz a další), ale když se chystáte například lyžovat mimo sjezdovky, zajděte raději na pobočku pojišťovny a vyptejte se podrobně, zda vás vůbec na takovou aktivitu pojistí a za jakých podmínek. To se často na internetu nedozvíte.

Jedete na Slovensko? Připojistěte si zásah Horské služby

"Na Slovensku je od roku 2006 zachraňovaná osoba povinná v plné výši uhradit náklady spojené s technickou částí zásahu Horské záchranné služby. Některé pojišťovny tyto náklady uhradí jen v případě, že byl postižený hospitalizován," popisuje situaci ve slovenských horách Roman Sznapka z portálu ČeskéPojištění.cz.

Jestli se tedy chystáte k našim sousedům, zeptejte se v pojišťovně předem, jak takový zásah pojistit, abyste nedopadli jako nedávno jeden Čech, na kterého čeká úhrada přibližně 300 tisíc korun. "Pokud by se posuzovala odpovědnost za stržení laviny, pak by mohlo pomoci pojištění odpovědnosti, které je součástí balíčku Sportivo," upozorňuje Jiří Cívka z Generali.

Některé pojišťovny mají zásah pojištěný v základu, například Allianz, Direct, Uniqa, nebo ČSOB Pojišťovna, jinde si musíte připlatit. "Podmínkou krytí je to, aby měl klient sjednáno sportovní připojištění odpovídající druhu činnosti, při jejímž provozování došlo k události, která vyžadovala zásah Horské služby," připomíná Marek Zeman z Axy. Podobné je to u Kooperativy, kde uhradí zásah Horské služby v případě, že budete mít připojištěné doplňkové sporty. Desetikorunu na den si připlatíte za připojištění zásahu Horské služby u České pojišťovny.

Ale i když máte dobrou pojistku, musíte se chovat mravně. Pokud totiž vědomě porušíte předem daná pravidla, například se vydáte do hor přes upozornění na lavinové nebezpečí, ani pojištění vás od placení neuchrání.

Lyžování "pod vlivem" je ve výlukách

Při čtení podmínek nezapomeňte na kapitolu Výluky z pojištění. V té se totiž přesně dozvíte, při jaké činnosti je vaše pojištění k ničemu, nebo vám pojišťovna zaplatí méně.

Kromě výše zmíněných extrémních rizikových sportů jsou to obecně cesty do zemí, kam ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat kvůli válečným konfliktům a pojistné události, které vznikly pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.

Z toho vyplývá, že zraníte-li se, třeba i na sjezdovce, ale patřičně zahřáti alkoholem, bude vám pojišťovna plnění krátit či je neuhradí vůbec. Samozřejmě se to musí dozvědět. Čili, když je to uvedeno v protokolu (v zahraničí bývá u nehod na lyžích často i policie), nebo v lékařské zprávě.

Jednou z výluk je u lyžování například i to, když pojištěný lyžuje v místech, kde to zakázala horská služba či správa parku.

Nezapomeňte na odpovědnost

"Nikdy bych si nesjednal pouhé pojištění léčebných výloh. Cestovní pojištění bez pojištění odpovědnosti je sice nepatrně levnější, v konečném důsledku se však může velmi nepříjemně prodražit," uvádí Pavel Ronovský, ředitel portálu ČeskéPojištění.cz. 

"Na zahraničních svazích často dochází k situaci, kdy český lyžař nebo snowboardista, zvyklý na naše poměry, jede pěkně zostra, nedívá se nalevo napravo a někoho srazí. Je zvyklý, že u nás se celkem nic neděje, pokud sražený protějšek jeví známky života. V zahraničí je však situace zcela odlišná. Povědomí o svých nárocích a pojišťovací gramotnost je tam podstatně větší a každý, kdo utrpí nějakou újmu, se hlásí o své," upozorňuje Hana Axmanová z Evropské cestovní pojišťovny.

A právě úhrady těm ostatním jsou hodně "mastné", tady jde už o miliony. Hana Axmanová pak doporučuje zvolit při pojištění odpovědnosti limit raději vyšší než jeden milion korun.

Pro názornost uvádíme případ, který řešila ČSOB Pojišťovna. Pavel zavinil srážku na sjezdovce s rakouským snowboardistou. Rakušan si při pádu zranil rameno, Pavel si zlomil nohu. Náklady na ošetření a léčbu a náhrada škody, kde je započítané i bolestné a psychická újma poškozeného, dosáhly téměř milionu korun. Kdyby nebyl Pavel pojištěný, musel by vše zaplatit ze svého, takhle zaplatil pouze pojistné, které ho stálo na osm dní 200 korun.  

Rady

Jak se chovat a na co nezapomenout

Seznamte se s podmínkami lyžování v konkrétní destinaci a říďte se pravidly FIS

 • Když jdete někam na túru, řekněte o tom někomu dalšímu (v ubytovacím zařízení, nebo v informačních střediscích provozovaných správnou národních parků, nebo alespoň známým).
 • Nezapomeňte mít u sebe nabitý mobilní telefon.
 • Pokud se vám něco stane a váš zdravotní stav to dovolí, kontaktujte vždy nejprve asistenční službu své pojišťovny. Dá vám instrukce, jak postupovat dál.
 • Nepodepisujte žádné dokumenty, kterým nerozumíte, a nebo v kterých je situace popsaná jinak, než jak ji vnímáte vy. Případně popište česky, jak k události došlo a podepište pouze tento papír. Dobré je také si zajistit svědky, kteří by pak mohli vypovědět, jak k události došlo, případně pořídit fotodokumentaci. Při policejním řízení vyžadujte tlumočníka.
 • Nenechávejte nikde své doklady jako zástavu. Při hospitalizaci v zahraničí by měly doklady, mobilní telefon s nabíječkou, kartička cestovního a zdravotního pojištění vždy zůstat u pacienta.
 • Vyhledáte-li v zahraničí lékaře a náklady na ošetření si hradíte sami, vyžádejte si kompletní lékařskou zprávu, kde je uvedeno: jméno klienta, identifikační údaje, datum ošetření, příčina návštěvy u lékaře, nález, diagnóza, výsledky všech vyšetření, která lékař provedl, popis léčby, účet, ze kterého je patrné, jaké služby byly lékařem poskytnuty a účtovány.

Příklady výše spoluúčasti

 • Francie 30 % u lékařského ošetření, 85 % u léků, 16 eur za den a 20 % nákladů u hospitalizace
 • Rakousko 8 – 16 eur za den hospitalizace
 • Itálie 100 % u léků, až 36 eur u lékařského šetření

Zdroj: ČAP

Příklady cen ošetření v cizině

 • Zásah horské služby (svoz saněmi + převoz do zdravotnického zařízení ambulancí) – cca 10 000 Kč
 • Převoz ambulancí do ČR – 20 až 40 000 Kč podle vzdálenosti
 • Den v nemocnici (Rakousko, Francie, Itálie) – 15 až 20 000 Kč
 • Transport helikoptérou Alpy – 30 až 130 000 Kč podle vzdálenosti
 • Vykloubení ramene při lyžování v Itálii, ambulantní ošetření – 50 000 Kč
 • Zranění ramene v Rakousku, ošetření a chirurgický zákrok – 168 000 Kč
 • Zlomenina lokte v Rakousku, operace, hospitalizace 7 dní, opatrovník – 160 000 Kč
 • Srdeční záchvat ve Francii, 7 dní na jednotce intenzivní péče, hospitalizace další 3 dny, repatriace – 570 000 Kč
 • Otevřená zlomenina kotníku v Rakousku, ošetření v místě úrazu, transport do fakultní nemocnice, operace, 6denní hospitalizace, repatriace – 66 000 Kč

Zdroj: pojišťovny, ČAP

Zdroj: http://finance.idnes.cz/bez-pojistky-na-lyze-nejezdete-pri-srazce-ocenite-i-odpovednost-p8m-/poj.aspx?c=A120124_164132_poj_zuk

 

<< Zobrazit všechny články